BALAABODU

maaundagoo khabaru

Sunday, April 1, 2007

Friday, March 23, 2007

Wednesday, March 21, 2007

balaabodu

balaabodu web situn masahkay kuraanee maaugoodhooge taazaa khabaru misite meduverikoh rashugayaai adi haasakoh rashun beyruga ulhey maaugoodhooge raiyitun'n nah genes deveytoy eve.